petak, 24. kolovoza 2012.

DŽENANA PINDŽO

Dženana Pindžo, rođena 29.01.1987. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu također završava u Sarajevu. Godine 2005. Upisuje Fakultet političkih nauka, na odsjeku sociologije, a 2011. magistrira na istom fakultetu. Godine 2006. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti na nastavničkom odsjeku, koji završava 2010. godine s titulom Bachelor likovne umjetnosti.

Trenutno radi u Gerontološkom centru kao Stručni saradnik za statističko-analitičke i planske poslove-pripravnik.

Nema komentara:

Objavi komentar